About Love

posted on 03 Jan 2010 21:30 by pakazite

ที่แห่งนี้มีไว้เพื่อรวบรวมเรื่องราวความรักของผมเอง  เรียงลำดับตามวันที่


เธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตอน 17

ชอบคนที่ปลื้ม ปลื้มคนที่ชอบ

ข้อคิดดีๆเกี่ยวกับ ความรักจากคนรอบตัว