Soi21 - โวะโอ๊ะโอ(demo2010)

posted on 03 Dec 2010 23:53 by pakazite in Music
เพลงนี้ลอยมาบังเอิญในคืนนี้ครับ แต่งเสร็จภายใน 1 ชม.  ผมก็เลยอัดเก็บไว้
 
 
 
 

โว้โว...

 

 

เธอ เธอคงไม่รู้ตัว

ว่าเธอมันน่ารักมากแค่ไหน ยิ้มเธอสดใสจริงๆ

 

 

อยาก อยากให้เราใกล้กัน

อยากให้โลกใบนี้มีเพียงฉัน และเธอเท่านั้น สองคน

 

 

โว้โว...

 

 

อย่า อย่าเพิ่งเดินหนีไป

หยุดอยู่ที่ตรงนี้ก่อนได้ไหม เธอรีบไปไหน เดี๋ยวก่อน

 

 

มอง มองเธอมาตั้งนาน

เธอน่ะทำให้ฉันต้องสะท้านด้วยความอ่อนหวานของเธอ

 

 

 

*

หากว่าเธอยังไม่มีใคร

ขอโอกาสได้ไหม

 

**

จะมองแต่เธอ แต่เธอ แต่เธอ แต่เธอคนเดียวเท่านั้น

จะดูแลเธอคนนี้ คนนี้ คนนี้ อย่างดีทุกวัน

จะไม่มีใครต่อใคร ต่อใคร ต่อใคร ต่อใครเชื่อฉันนะคนดี

เพราะฉันจะมองแต่เธอ แต่เธอ แต่เธอ แต่เธอคนเดียวเท่านั้น

จะดูแลเธอคนนี้ คนนี้ คนนี้ อย่างดีทุกวัน

จะไม่มีใครต่อใคร ต่อใคร ต่อใคร ต่อใครเชื่อฉันนะคนดี (เราจะมีกันและกัน)

 

* / ** / **

โว้โว...

 

 

Comment

Comment:

Tweet

I always dreamt about life of singer, but at what time I saw the fantastic work of writers here, I understand that my desire is be a inspiring writer like you

#5 By interstate mover (178.137.22.220) on 2011-05-28 22:49

Lalalalala!!! People try to find new things in essays!!!big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile

#4 By essay (78.111.223.14) on 2010-12-12 18:36

โวะโอ๊ะโอ
โวะโอ๊ะโอโวะโอ๊ะโอโวะโอ๊ะโอ
โวะโอ๊ะโอโวะโอ๊ะโอโวะโอ๊ะโอโวะโอ๊ะโอโวะโอ๊ะโอ

=ชอบๆ open-mounthed smile
โว้โว..มีความรักbig smile Hot!

#2 By dp on 2010-12-04 00:38

big smile สงสัยกำลังมีความรักส่งท้ายปีเก่า question

#1 By ตัวแอล on 2010-12-04 00:27